IRPC รับโล่รางวัล Zero Accident Campaign 2019 ระดับประเทศ

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 13:22 น.

IRPC รับโล่รางวัล Zero Accident Campaign 2019 ระดับประเทศ

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัล สถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณกิจกรรมรณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) ระดับประเทศ ซึ่งไออาร์พีซีได้รับทั้งสิ้น 3 รางวัล

  1. โล่รางวัลระดับเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของแผนกคลังน้ำมันไออาร์พีซี อยุธยา
  2. โล่รางวัลระดับทองแดง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของแผนกคลังน้ำมันไออาร์พีซี ชุมพร
  3. โล่รางวัลระดับเงิน เป็นปีที่ 1 ของสำนักงานกรุงเทพฯ

โดยมี คุณวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ในงานความปลอดภัยและอาชีว อนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในการนี้ ผู้บริหารไออาร์พีซี จากสำนักงานกรุงเทพฯ และคลังน้ำมันต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ