กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ

วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 14:46 น.
กฟน. สนับสนุนภาพยนตร์ The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ
 

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2562) นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมเป็นประธานในงานเปิดตัวภาพยนตร์ The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ ร่วมกับ M Pictures และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ถือเป็นจุดเริ่มต้นไฟฟ้าของโลกสอดคล้องกับ กฟน. ในฐานะหน่วยงานต้นกำเนิดไฟฟ้าไทย ที่ได้ร่วมสร้างความก้าวหน้างานด้านไฟฟ้าให้รุ่งเรืองเกิดประโยชน์กับประชาชนในประเทศไทยถึงปัจจุบัน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ของ กฟน. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะองค์กรที่เป็นต้นกำเนิดไฟฟ้าไทยสร้างความก้าวหน้าด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มีความยินดีที่ M Pictures และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ นำภาพยนตร์เรื่อง The Current War : สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ มาฉายในประเทศไทย ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวได้นำเสนอประวัติศาสตร์วิวัฒนาการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ถือเป็นจุดเริ่มต้นไฟฟ้าของโลกซึ่งถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์ โดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้อย่างน่าสนใจ สอดคล้องกับ กฟน. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานประวัติศาสตร์แห่งไฟฟ้าไทย ซึ่งในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่จะมาถึงนี้ กฟน. จะครบรอบ 61 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 62 ด้วยความมั่นคง พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ในการตอบสนองต่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ด้วยไฟฟ้ามีความสำคัญก่อเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มีความก้าวหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กฟน. จึงพร้อมดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กฟน. จึงดำเนินการโครงการ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพของการไฟฟ้านครหลวง” โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมทดสอบและสัมภาษณ์ เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถฯ ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กฟน. ในฐานะองค์กรแห่งประวัติศาสตร์การกำเนิดไฟฟ้าไทย ได้ดำเนินการยกระดับประสิทธิภาพการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย