มหิดลอินเตอร์เปิดบ้านป.โทนานาชาติ MASTER’S DEGREE OPEN HOUSE

  • วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 14:52 น.

มหิดลอินเตอร์เปิดบ้านป.โทนานาชาติ MASTER’S DEGREE OPEN HOUSE

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - MUIC ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต(MA) เข้าร่วมงานเปิดบ้านป.โทนานาชาติMBA-MM MASTER’S DEGREE OPEN HOUSE 2019ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น3อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ร่วมรับฟังข้อมูลการเรียนการสอน พร้อมชมสถานที่เรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองโดยอาจารย์ผู้สอน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งทางEmail:icgrad@mahidol.ac.thโทร:02-700-500 ต่อ 4483, 096 685 1334 หรือLine ID: @muicmaster

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ