นายสุธี เหลืองอร่ามกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันคุ้มครอง เงินฝาก ร่วมสมทบทุนมอบเงินแก่โรงพยาบาลสงขลา เพื่อนำไปในใช้ในกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ของโรงพยาบาล

  • วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 17:38 น.

นายสุธี เหลืองอร่ามกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันคุ้มครอง เงินฝาก ร่วมสมทบทุนมอบเงินแก่โรงพยาบาลสงขลา เพื่อนำไปในใช้ในกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ของโรงพยาบาล

 

นายสุธี เหลืองอร่ามกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันคุ้มครอง เงินฝาก ร่วมสมทบทุนมอบเงินแก่โรงพยาบาลสงขลา เพื่อนำไปในใช้ในกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ของโรงพยาบาล พร้อมทั้งมอบถุงผ้าสำหรับ ใส่ยา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ผู้มาใช้บริการของ

โรงพยาบาล ทั้งนี้ เป็นการร่วมรณรงค์รักษ์โลก ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยนำถุงผ้าสำหรับใส่ยานำกลับมาใช้ซ้ำ และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ