รพ.เจ้าพระยาห่วงคนป่วยไข้เลือดออก

วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 14:50 น.
รพ.เจ้าพระยาห่วงคนป่วยไข้เลือดออก
 

นพ.จำเริญ สรพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ห่วงใยสุขภาพของประชาชนเพราะสถิติการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล จึงเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้วิธีป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยคุณรัญจวน สุขกวี และคุณณัฐกฤต กลมเกลียว รวมไปถึงวิธีสังเกตอาการเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โดย พญ.ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา และ พญ.มัลลิกา ผังเมืองดี ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา เมื่อเร็วๆ นี้