ขอแสดงความยินดีกับ จริญญา ยังประภากร ในโอกาสที่บุตรชายคนโต ณฐวัฒน์ วงษ์เจริญสิน บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

  • วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 13:35 น.

ขอแสดงความยินดีกับ จริญญา ยังประภากร ในโอกาสที่บุตรชายคนโต ณฐวัฒน์ วงษ์เจริญสิน บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

ขอแสดงความยินดีกับ จริญญา ยังประภากร ในโอกาสที่บุตรชายคนโต ณฐวัฒน์ วงษ์เจริญสิน บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ เมื่อวันก่อน โดยมี อุดมทัศนีย์ ยังประภากร และ นงนภัส เลิศเกียรติอนันต์ ร่วมแสดงความยินดี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ