ศิลปะไทย มทร.ธัญบุรี เขียนผนังวิหาร วัดกำแพง

  • วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 15:18 น.

ศิลปะไทย มทร.ธัญบุรี เขียนผนังวิหาร วัดกำแพง

 

อาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย ใช้เวลาช่วงปิดเทอมฝึกมือ เรียนรู้ชีวิตศิลปินเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดกำแพง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

รศ.บัณฑิต อินทร์คง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรม บอกว่า ทางสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรม โดยนักศึกษาปริญญาโทและศิษย์เก่า ได้เขียนลายรดน้ำในมณฑปหลวงปู่ไปล่ให้กับทางวัด ทางวัดจึงได้มอบหมายให้ทางสาขาวิชาเขียนภาพจิตรกรรมผนังวิหาร จากมติของคณะกรรมการวัด มีมติในเขียนพุทธประวัติพระพุทธเจ้า สำหรับการเขียนงานในครั้งนี้ เป็นการเขียนแนวอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ แบบจารีตประเพณี เสน่ห์ของการเขียนงานโบราณ การลงสีเบนๆ โชว์สัดส่วน เส้นอ่อนหวาน มีความละเอียด

“สำหรับเทคนิคโดยการร่างภาพสดด้วยดินสอสีลงบนผ้าใบ ลงสีด้วยสีอะคริลิค ใช้ทองคำเปลวลงในส่วนที่สำคัญ แทนสีทอง” โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย มีส่วนร่วมในการทำงานในครั้งนี้ โดยเป็นการบูรณาการวิชาที่เรียน สอดคล้องนโยบายของทางคณะและมหาวิทยาลัย “สร้างสรรค์ศิลปะด้วยการบูรณากับการเรียน” เป็นจิตอาสาที่สมัครใจเข้ามาทำงาน นักศึกษาได้ฝึกฝีมือกับการทำงานจริง สายงานทางด้านศิลปะไทย ต้องมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษ ทำด้วยจิตที่มีความรัก ต้องทุ่มเท “โดย 30 % ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ยึดอาชีพศิลปินเลี้ยงชีพ ส่วนใหญ่หลังสำเร็จการศึกษาทำงานเป็นครู” นักศึกษาที่มาช่วยงานในครั้งนี้ ได้ฝึกฝีมือในการประกอบอาชีพในอนาคต ภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิต เคยได้เขียนผนังโบสถ์

“เอื้อ” นางสาวปวีณา สระทองรัด นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า “อยากได้ประสบการณ์ในการทำงานสายงานอาชีพนี้ จึงมาช่วยงานอาจารย์” ตนเองเคยได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับชาติ ปี 2560 จึงชอบงานสายนี้ เลือกเรียนศิลปะไทย เพราะความชอบ ศิลปะไทยเป็นงานที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของชิ้นงาน “ตัวพระ ตัวนาง เครื่องทรง” ภูมิใจที่ได้ทำงานครั้งนี้กับอาจารย์ ได้เรียนรู้ได้เห็นจับงานจริง ได้เห็นจุดแก้ไข” นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน ในเทอมต่อไป ซึ่งได้ชวนน้องสาวฝาแฝดมาทำงานในครั้งนี้ด้วย

ทางด้านแฝดผู้น้อง “อ้อ” นางสาวปวีนุช สระทองรัด นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบภายใน เล่าว่า ช่วงนี้ปิดเทอม อยากหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านการเขียนงานไทย ซึ่งตนเองมีความรู้ทางด้านศิลปะสมัยใหม่ โดยการเขียนจิตรกรรมฝาผนังไม่เคยทำมาก่อน การช่วยงานอาจารย์ครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียน เมื่อมาช่วยงานอาจารย์เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ได้รับรู้เทคนิคมุมมองอีกมุมมองของศิลปินศิลปะไทย ตนเองมีหน้าที่ในการลงสีคน และในการทำงานครั้งนี้ทำให้ตนเองมีความกล้าที่จะลงมือทำ กล้าที่จะลงสี ฝึกฝีมือตนเอง ภาคภูมิใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ อย่างน้อยจะได้มีเรื่องเล่าให้กับเพื่อนๆ น้องๆ รุ่นต่อไป

“อุ้ย” นางสาววิชาฎา จันทร์นวล นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย เล่าว่า ภูมิใจที่ได้เขียนจิตรกรรมฝาผนังวิหารในครั้งนี้ อีก 10 ปี ข้างหน้า จะได้มีศิลปะจิตรกรรมฝาผนังไว้ให้ลูกหลานดู ตอนเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชได้มีโอกาส ช่วยอาจารย์เขียนลายรดน้ำมาแล้ว การทำงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่ครั้งแรก และเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังแนวอนุรักษ์แบบโบราณ ที่ต้องอาศัยความละเอียด โชคดีที่ได้ทำงานครั้งนี้ ที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้ เพราะว่าอยากเป็นคุณครู และรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยสืบต่อไป

คาดว่าจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดกำแพงจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 สำหรับใครที่สนใจชื่นชมผลงานการรังสรรค์ผลงานแนวอนุรักษ์ แบบโบราณ ทั้งลายรดน้ำและจิตรกรรมฝาผนัง ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปะไทย คณะศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี สามารถเข้าชมได้ดังต่อไปนี้ ลายรดน้ำ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม วัดคงคาราม กรุงเทพมหานคร วัดตะกาดเง้า จ.จันทบุรี วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธิ์ทองบน จ.นนทบุรี และ วัดมงกุฏคีรีวัน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวอื่นๆ