10 บริษัทนักออกแบบสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยม และบริษัทนักพัฒนาโครงการยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 15:42 น.
10 บริษัทนักออกแบบสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยม และบริษัทนักพัฒนาโครงการยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
 

เมื่อเย็นวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23, บริษัท BCI Asia และนิตยสาร FuturArc​ โดย Dr. Matthias Krups ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัทในเครือ บีซีไอ มีเดียกรุ๊ป ได้จัดงาน BCI Asia Awards ครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทนักพัฒนาโครงการและบริษัทสถาปนิกชั้นนำที่มีผลงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบอาคารดีเด่น และมีมูลค่ามากที่สุดในแต่ละประเทศ รวมทั้งบริษัทนักออกแบบตกแต่งภายในดีเด่นและงานอาคารเขียว ประจำปี 2562 ที่มีการจัดทั้งหมด 7 ประเทศในอาเซียนได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทบีซีไอ เอเชีย สาขาประเทศไทย ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (Signify) โดยคุณอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้สนับสนุนงานร่วมอื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็น TROX Malaysia, Schuco และ An Cuong จากเวียดนาม, Technal, บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด (Eve Lighting)คุณ กรวุฒิ ติดสวัสดี Lighting Design Manager ได้มีการมอบรางวัลบริษัทผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่น 10 อันดับ ซึ่งบริษัทสถาปนิกที่ได้รับรางวัลได้​แก่

(ขวา-ซ้าย) Mr. Robert Krups, Chief Executive Officer of BCI Asia, คุณนิธิศ สถาปิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด, คุณธนาชัย จงสุวรรณไพศาล Associate Architect, บริษัท ดีบี สตูดิโอ จำกัด, คุณโอภาส ศรีปาน สถาปนิกอาวุโส บริษัท ดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด, คุณธิติพงษ์ ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช โอ เอ (เฮ้าส์ ออฟ อาร์คิเต็ค) จำกัด, คุณศักดิ์ชัย มัชปาโต Head Architect Group บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด, คุณอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์, กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท Signify, Dr. Matthias Krups, Founder and Chairman of BCI Media Group, คุณเจริญ ชวลิตากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล ไนน์ อาร์คิเทคส์ จำกัด, คุณทวีศักดิ์ วาสนาวิจิตร Design Director บริษัท แทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) จำกัด, คุณพุทธิชาติ สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียล เอสเตท แพลนนิ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด, คุณชาญศาสตร์ พิมพ์กำเนิด Senior Associate บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณคณพัฒน์ เฉลิมพันธุ์ Business Development Manager บริษัท เคทีจีวาย อินเตอร์แอสโซซิเอทส์ จำกัดและ คุณ เสาร์วะภา เนาวะอาจ, ผู้จัดการทั่วไป BCI Asia ประจำประเทศไทย

บริษัทบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 10 อันดับ ที่​ได้รับรางวัล​ได้​แก่ (ขวา-ซ้าย) Mr. Robert Krups, Chief Executive Officer of BCI Asia, คุณบรรจง เกียรติสิงห์นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอดีไซน์ จำกัด (Project Director), คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด, คุณพิเชฐ สงวนไชยไผ่วงศ์ ผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน), คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน), คุณ ภวรัญชน์ อุดมศิริ กรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาทาวน์โฮมและบ้านแฝด บริษัท แผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน), คุณอานนท์ กุลวงษ์วาณิชย์, กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท Signify, Dr. Matthias Krups, Founder and Chairman of BCI Media Group, คุณกิตติกร วงศ์เวคิน ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน),คุณวีระพงศ์ โรจนวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน), คุณ กิตติพงศ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), คุณประกิต อัครเสรีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – พรีเมียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), คุณสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), ดร. สุริยา พูลวรลักษณ์, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ คุณเสาร์วะภา เนาวะอาจ,ผู้จัดการทั่วไป BCI Asia ประจำประเทศไทย

โดยภายในงานทางบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย คุณ พงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และคุณกุลเดช สินทวณรงค์ ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท JARKEN และหนึ่งในคณะกรรมการในการตัดสินรางวัล Interior Design Awards ขึ้นกล่าวบนเวทีอีกด้วย

ข้อมูล​เพิ่ม​เติมสามารถ​เข้าชม​ได้ที่ http://www.bcitop10.com , www.bciasiaidawards.com, www.futurarc.com , www.bciasia.com