สสส.จัดกิจกรรมงดเหล้ามิติใหม่ “วิ่งพักตับ 90k.90days.”

วันที่ 07 ก.ค. 2562 เวลา 20:28 น.
สสส.จัดกิจกรรมงดเหล้ามิติใหม่ “วิ่งพักตับ 90k.90days.”
เครือข่ายงดเหล้า-สสส.ผลักดันงานรณรงค์งดเหล้ามิติใหม่ใช้กิจกรรม “วิ่งพักตับ 90k.90days.” อยู่ที่ไหน ก็วิ่งได้ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ชวน คนที่ดื่มมาร่วมวิ่ง หวังสร้างกระแส คนรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้

ที่ลานกิจกรรม MBK Avenue Zone C ศูนย์การค้า เอ็ม บี เคเซ็นเตอร์ นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงเปิดกิจกรรม วิ่งพักตับ ปอดขยับตับพักผ่อน Season 2 ปี 2562 ใช้ชื่อกิจกรรมวิ่งพักตับแบบ Virtual Run ว่า “วิ่งพักตับ 90K. 90 days ตับ..จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้า” พร้อมทั้งกิจกรรมวิ่งพักตับใน 9 พื้นที่ 9 ภูมิภาคของประเทศไทย

นายธีระ กล่าวว่า สสส.กระตุ้นการปลุกกระแสการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หันมาตั้งใจดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์และอบายมุข ร่วมส่งเสริมค่านิยมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในห้วงเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมาใช้ทุนทางศาสนามาช่วยให้คนหันมาลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้ผลโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายวัยกลางคนและคนสูงวัย

ทั้งนี้ 2-3ปีที่ผ่านมากลุ่มคนรุ่นใหม่วัยรุ่นจะงดเหล้าผ่านวาทกรรม “พักตับ” จนฮิตเป็นกระแส พักตับนอกจากจะหมายถึงการงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาแล้ว ยังสื่อเรื่องการหันมาดูแลตับ เพราะตับเป็นอวัยวะสำคัญที่มีหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย แต่เซลล์ตับจะถูกทำลายเมื่อดื่มเหล้า

“สสส. และ สคล. พยายามหาแนวทางรณรงค์ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้คนที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือนไม่หันกลับไปหาเหล้าเบียร์อีก แคมเปญ “วิ่งพักตับ” จะเป็นกิจกรรมใหม่ในช่วงเข้าพรรษา ให้คนหันมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเดินวิ่งพร้อมไปกับการลดละเลิกเหล้า ซึ่งเป็น 2 เรื่องที่ทำพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน และการเดินวิ่งนั้นเป็นการดูแลสุขภาพที่ทำได้ง่าย ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น เป็นเทรนด์สุขภาพที่สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่” นายธีระ กล่าว

สำหรับ กิจกรรมวิ่งพักตับเปิดรับสมัครแล้วที่ https://www.facebook.com/thaidotrun เริ่มออกวิ่งสะสมระยะ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. - 13 ต.ค. 2562 (ช่วงกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 90วัน) จัดส่งเสื้อฟรี ให้ใส่วิ่งเก็บระยะและจัดส่งเหรียญฟรีสำหรับนักวิ่งที่วิ่งครบระยะ 90 K. หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลา ทั้งส่งผลวิ่งที่ https://run.thai.run/wing-phak-tap มีรางวัลพิเศษ เสื้อผู้พิชิต สำหรับผู้ที่สะสมระยะทางสูงสุดตามเวลาโครงการลำดับที่ 1-90 พิเศษสุด ๆ สามารถสมัครวิ่งพักตับ 9 ภาค 10 พื้นที่ ในราคา 99 บาท ต่อ สนาม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต