มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในโอกาสครบรอบ 80 ปี

วันที่ 07 ก.ค. 2562 เวลา 15:16 น.
มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในโอกาสครบรอบ 80 ปี
มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ครบรอบ 80 ปี จัดกิจกรรม Bike with the Blind ปั่นจักรยานร่วมกับคนพิการทางการมองเห็น วอนสังคมให้โอกาสคนพิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ ครบรอบ 80 ปี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกับคนพิการทางการมองเห็น กับกิจกรรม Bike with the Blind ภายใต้แนวคิด Ride For Sharing เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ เพื่อให้คนไทยได้เห็นศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนช่วยเหลือ จากผู้มีจิตเมตตา จนทำให้ผู้บกพร่องทางการเห็น สามารถพัฒนาตนเองจนมีความสามารถและช่วยเหลือตนเองให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบางส่วนยังสามารถปั่นจักรยานได้อีกด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตเมตตาได้มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการแบ่งปัน โดยแบ่งปันกำลังทรัพย์สนับสนุนตามกำลังศรัทธา

สำหรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังจัดเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานช่วยเหลือองค์กรการกุศล เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิฯ ให้สังคมรับทราบ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของมูลนิธิฯ โดยมีขบวนจักรยานสองตอนพร้อมผู้นำทางร่วมปั่นกับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 50 คัน นำขบวนใช้เส้นทางออกจากจุดสตาร์ทลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนิน ขึ้นสะพานพระราม 8 ถนนคู่ขนานลอยฟ้า และกลับรถหน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กลับเส้นทางเดิมเข้าเส้ยชัย ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

บทความแนะนำ