กลุ่ม KTIS ผนึกความร่วมมือธรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยอ้อยและน้ำตาล

วันที่ 05 ก.ค. 2562 เวลา 20:27 น.
กลุ่ม KTIS ผนึกความร่วมมือธรรมศาสตร์ พัฒนางานวิจัยอ้อยและน้ำตาล
นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือกลุ่ม KTIS (ที่ 2 จากขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลและกิจการอื่นๆ โดยมี ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ซ้ายสุด) และนายอภิชาต นุชประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา (ขวาสุด) เข้าร่วมในพิธีซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์