มธ.จัดงานสถาปนาครบ85ปีมอบรางวัลเกียรติยศ

  • วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 09:26 น.

มธ.จัดงานสถาปนาครบ85ปีมอบรางวัลเกียรติยศ

มธ.ยึดมั่นปรัชญา‘มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน’ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศในโอกาสครบ 85 ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีมอบรางวัลเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ และโล่เกียรติคุณยกย่องบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้สังคมไทย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 85 ปี ทั้งผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอดีตรมว.ต่างประเทศ ‘ดร.เตช บุนนาค’ รวมถึงผู้ว่าราชการ 6 จังหวัดได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น อธิการบดี มธ. ย้ำวิสัยทัศน์พัฒนาการศึกษาตามปรัชญาก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 85” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า จากนั้นมีพิธีมอบเข็มเกียรติยศ โล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรต่างๆ โดยมี ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดร.เตช บุนนาค

สำหรับรางวัลเกียรติยศในปีนี้ ประกอบด้วย เข็มเกียรติยศ ประจำปี 2562 ได้แก่ ดร.เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รางวัลโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 32 ท่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร., นางพรรณิกา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม, ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, พล.ต.ต. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904, นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมาย เอสซีจี, นายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้, และผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 6 ท่าน อาทิ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นต้น

รางวัลโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 8 ท่าน อาทิ นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษกและ ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งครบวาระและรางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 85 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยึดมั่นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนตามปรัชญาของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรได้ตามหลักเสรีภาพในการศึกษา”

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่หลากหลายและขยายพื้นที่ความรู้สู่ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา มีนักศึกษากว่า 3.5 หมื่นคน ผลิตบัณฑิตที่ได้รับความเชื่อมั่นระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยวิสัยทัศน์แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

ทั้งนี้ กิจกรรม “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 85” มีเวทีปาฐกถาทางวิชาการโดยกีรตยาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ดุลยภาพที่เหลื่อมล้ำ” โดยตั้งคำถามกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้ระดับสูง แต่ปัจจัยที่กระทบ เช่นนโยบายรัฐบาล ภาวะสงครามการค้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาจนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นหรือไม่

ขณะที่ ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถาหัวข้อ “การผสมผสานงานสอนเข้ากับงานวิจัยเพื่อใช้เปลี่ยนแปลงโลก” เน้นความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้ได้รับการยอมรับและต่อยอดเครือข่ายไปสู่นานาชาติ การทำงานกับคนรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรักษาโรคได้อย่างยั่งยืน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ