เปิดตัวแบรนด์ใหม่ CBT Thailand "ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีชุมชน"

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 19:27 น.
เปิดตัวแบรนด์ใหม่ CBT Thailand "ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีชุมชน"
ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯเปิดตัวแบรนด์ใหม่ CBT Thailand "ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีชุมชน" พร้อมผลักดันให้เป็นรู้จักในการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน(ท.ท.ช.) นำคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมภาคีเครือข่าย 24 หน่วยงาน เปิดตัวแบรนด์ CBT Thailand (Internal Launch Event) และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีชุมชน" โดยมี นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ อพท.พร้อมผู้แทนภาคีเครือข่ายร่วมพิธี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กิจกรรมสร้างการรับรู้ภายในของแบรนด์ CBT Thailand นับเป็นย่างก้าวที่สำคัญ ที่ได้มารับรู้แนวทางการพัฒนาภายใต้แบรนด์ CBT Thailand ร่วมกันภาคภูมิใจ กาารทำงานเป็นทีมและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ขอเน้นย้ำว่า CBT Thailand คือ ตราสัญลักษณ์ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการผลักดัน รักษาและต่อยอด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ CBT Thailand ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกบานไม่รู้โรย อันเกิดจากรอยแต้มที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชน ภาคีเครือข่าย และนักท่องเที่ยว รวมกันเป็นดอกบานไม่รู้โรย ที่เป็นตัวแทนของความสุขและความยั่งยืนของชุมชนมอบให้กับนักท่องเที่ยว ออกแบบโดย นายนิธิพันธ์ ศิริรักษ์อธิกุล นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตราสัญลักษณ์ การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า หลังจากนี้ทั้ง 24 หน่วยงานในคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ CBT Thailand เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพราะผลลัพธ์ของการพัฒนา ถือเป็นความสำเร็จของชุมชนและประเทศไทย และถือเป็นก้าวใหม่ที่ CBT Thailand จะสร้างตัวตนที่ชัดเจน ในฐานะผู้การันตี “ประสบการณ์ที่มีมาตรฐานในการท่องเที่ยววิถีชุมชน” เพื่อเป็นการรับรองชุมชนต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการ CBT Thailand ให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่จะคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

สำหรับ ผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ นิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.ระหว่างเวลา 10.00-19:00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน