Lazada Everyday Surprise รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 17:27 น.
Lazada Everyday Surprise รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

Lazada Everyday Surprise รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562

  1. เฉพาะผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่าน LAZADA Application ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลดทันที 100 บาท ทุกวัน ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562
  2. จำกัด 1 สิทธิ์ / ชื่อผู้ใช้บริการของลาซาด้า / วัน ไม่เกินเดือนละ 700 สิทธิ์ และสูงสุดไม่เกิน 2,100 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  3. ผู้ใช้บริการต้องสมัครสมาชิกและทำการ LOGIN ผ่าน LAZADA Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้เท่านั้น โดยใช้โค้ด CIMBT100 ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
  4. ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะการชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่าน LAZADA Application เท่านั้น โดยส่วนลดนี้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้
  5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในระยะเวลาเดียวกันของ
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. เงื่อนไขการซื้อสินค้าและคืนสินค้า เป็นไปตามที่ LAZADA Thailand กำหนด
  8. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือสอบถามเพิ่มเติมกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ LAZADA Thailand ที่ service@lazada.co.th และ 02 018 0000
  9. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
  10. เงื่อนไขอื่นๆ ของการใช้บัตรเดบิต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการบัตรเดบิต ติดต่อได้ที่ CIMB Call Center โทร. 0 2626 7777