กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้องเยาวชนผู้พิการทางสายตา

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 20:53 น.
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้องเยาวชนผู้พิการทางสายตา
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา “Buddy Pony Tales สัมผัสม้า สัมผัสใจ” ให้กับน้องเยาวชนผู้พิการทางสายตา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และสโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “Buddy Pony Tales สัมผัสม้า สัมผัสใจ” ให้กับน้องเยาวชนผู้พิการทางสายตา ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 2562 ณ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา จ.ชลบุรี