สสส.จัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมทักษะประชาธิปไตย

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 20:57 น.

สสส.จัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมทักษะประชาธิปไตย

รัฐสภาจับมือสสส.จัดกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาพานักเรียนในกทม.400 คนเรียนรู้เสริมทักษะประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ กิจกรรมนำชมรัฐสภา “สร้างทักษะการเรียนรู้คู่การสร้างเสริมสุขภาพ” ให้กับน้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในเขตดุสิต จำนวน 400 คน ประกอบด้วย โรงเรียนพันธะวัฒนา โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนราชวัตรวิทยา และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดโดย กลุ่มงานสารนิเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อการสื่อสารสู่นโยบายสาธารณะ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ครั้ง ในเดือนพ.ค. 2 ครั้ง และเดือน มิ.ย. 2 ครั้ง โดยนางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

สำหรับ กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เสริมทักษะในเรื่องของประชาธิปไตยและนำชมห้องประชุมรัฐสภาแห่งใหม่ผ่านวีดีโอ จากนั้นแบ่งกลุ่ม เล่นเกมทายที่นั่งทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมสภา กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัลเป็นกล่องข้าวและขวดน้ำเพื่อสุขภาพจาก สสส. ซึ่งก่อนเริ่มเกมน้องๆทุกคน จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกมีการเคลื่อนไหวทางกายซึ่งเด็กจะได้ทั้งทักษะความ รู้และสุขภาพที่ดีพร้อมรับที่ระลึกกลับบ้านทุกคน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ