พช.จัดประกวดเฟ้นหามือหนึ่งปรุงสำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค

วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 20:23 น.
พช.จัดประกวดเฟ้นหามือหนึ่งปรุงสำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค
พช.มอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด"สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค"ในงาน OTOP Midyear 2019 เฟ้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีไฟในการรังสรรค์อาหารพื้นบ้านไทยแท้ให้มีความโดดเด่น แต่ยังแฝงไว้ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีพช. เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด “สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค” ในงาน OTOP Midyear 2019 ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดสำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค จำนวน 15 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร ได้แก่ 1.ภาคเหนือ สำรับ “เมืองโบราณ นครพระชุม” โดย นางอัจฉรา แสงจันทร์ ครูขมิ้นภูมิปัญญารักษ์ไทย จ.กำแพงเพชร 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำรับ “ไดโนโพดโพเห็ด” โดยกลุ่มอาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพแกงเห็ดข้าวขวัญเมือง จ.กาฬสินธุ์ 3.ภาคกลาง สำรับ “ขนมจีนน้าพริกกุ้งสด” โดย น.ส.จุฑารัตน์ นาคโหน จ.สุพรรณบุรี และ ภาคใต้ สำรับ “ข้าวยำธัญพืช-สมุนไพร” โดย น.ส.ณภิญญา สุขเหลือ จ.พัทลุง

สำหรับ รางวัลที่ 2 จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร ได้แก่ 1. ภาคเหนือ สำรับ “กิ๊ดเติงหา” โดย นางแสงดาว มะโนวงค์ จ.เชียงราย 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำรับ “ผักปลอดสาร อาหารรสเด็ด โอโซนอันดับ 7 ที่ไทยสามัคคี” โดย บ้านไทยสามัคคี อาเภอวังนาเขียว จ.นครราชสีมา 3.ภาคกลาง สำรับ “สุดยอดอาหารบ้านฉันเอง” โดยนางจันทร์ฉาย สาสมจิตร์ จ.ฉะเชิงเทรา และ 4. ภาคใต้ สำรับ “มันได้แรงอกนิ” โดย ทีมสี่ร้อยลี้ จ.ชุมพร

นอกจากนั้น รางวัลที่ 3 จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร ได้แก่ 1. ภาคเหนือ สำรับ “สารับวังส้มซ่า” โดย บ้านวังส้มซ่า จ.พิษณุโลก 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำรับ “กาละแมประสาทหิน ถิ่นอาหารสุขภาพ” โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปราสาท จ.สุรินทร์ 3.ภาคกลาง สำรับ “ช่อนนา ลุยโคลน” โดย นางปทุมทิพย์ แก่นจ้าย จ.สิงห์บุรี 4. ภาคใต้ สำรับ “ของหรอยปักษ์ใต้บ้านเรา” โดย นางทรรศิวรรณ จันทรักษ์ จ.กระบี่

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ 1. สำรับ “น้ำพริกกุ้งเสียบต้าสดรสเด็ด” โดย บริษัท คุณแม่จู้ จ้ากัด จ.ภูเก็ต 2. สำรับ “แกงพุงปลาหวด” โดย นางอาภรณ์ ปานทอง จ.พัทลุง รางวัลพิเศษ “ขวัญใจกรรมการ POPULAR VOTE” จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ สำรับ “สารับวังส้มซ่า” โดย บ้านวังส้มซ่า จ.พิษณุโลก

สำหรับการประกวดเพื่อคัดเลือกสุดยอด “สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค” ในครั้งนี้ เป็นการเฟ้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีไฟในการรังสรรค์สำรับอาหารพื้นบ้านไทยให้มีความโดดเด่น น่ารับประทาน แต่ยังแฝงไว้ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการรับประทานของคนไทยจากทั้ง 4 ภาคโดยผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ จะได้รับการพิจารณาและเชิญมาร่วมจำหน่ายสำรับอาหารพื้นบ้านไทย ในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต