DRTลงนามรุกขยายกำลังการผลิต

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 18:31 น.
นายสาธิต สุดบรรทัด (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ (ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ( DRT)และ นายอุดมเดช ถมังรักษ์สัตว์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรเธนเบิร์ก ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ NT-11 เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์และไดมอนด์บอร์ดอีก 55,000 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ภายในปลายปี 2563