ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอวิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 16:49 น.
ตัวแทนประเทศไทยนำเสนอวิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ในโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Year 12) โรงเรียนอำนวยศิลป์ ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโตชิบา-ไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอบทความวิสัยทัศน์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในโครงการ Toshiba Youth Club Asia Vol.5 (TYCA) 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดยภู ภวัต ตัวแทนนักเรียน เล่าว่า “มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปนำเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญ ทรัพยากรในโลกที่เราใช้ทุกวันนี้มีอยู่อย่างจำกัดและถูกใช้อย่างไม่ถูกวิธี เราควรใส่ใจและให้ความสำคัญกับวิธีการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อที่เราจะสามารถดูแลและรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้กับคนรุ่นหลัง ๆ ได้ใช้ต่อไปอย่างยั่งยืน”