“Legend Siam” เลเจ้นด์ สยาม พัทยา เปิดตัวเฟส 1 แบบเต็มรูปแบบ พร้อมรับนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเมืองแห่งตำนาน อารยะสยาม ธีมพาร์คเชิงวัฒนธรรมไทย

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 10:49 น.
“Legend Siam” เลเจ้นด์ สยาม พัทยา เปิดตัวเฟส 1 แบบเต็มรูปแบบ พร้อมรับนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเมืองแห่งตำนาน อารยะสยาม ธีมพาร์คเชิงวัฒนธรรมไทย
 

เลเจ้นด์ สยาม พัทยา เปิดตัวเฟส 1 แบบเต็มรูปแบบ พร้อมรับนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเมืองแห่งตำนาน อารยะสยาม ธีมพาร์คเชิงวัฒนธรรมไทย นำเสนอตำนานและอารยธรรมอันน่าภาคภูมิใจของสยามประเทศในยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 164 ไร่ กว่า 100,000 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3โซน ตามวิถีแห่งการดำเนินชีวิต คือ โซน “สยามวิไลซ์” แสดงถึง ความศิวิไลซ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โซนที่สอง “ไทยอารยะ” แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความศิวิไลซ์ของสยามประเทศ และโซนที่สาม “ภูมิแผ่นดิน” โดยสืบสานพระราชปณิธาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาล ที่ 9 มาจัดแสดงผ่านแปลงนาสาธิตที่ทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง

ทั้งนี้ยังพร้อมเปิดการแสดงละคร “ตำนานละคอนป้องปาก” เรื่อง “ตำนานมัจฉานุ” พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6

หากใครมีโอกาสมาเที่ยวพัทยา ลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในธีมพาร์คแบบไทย ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้ที่ “Legend Siam” แห่งนี้