เดินหน้าพัฒนา “กทม. Connect” แอปพลิเคชันเชื่อมชีวิตคนกรุง

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 16:18 น.
เดินหน้าพัฒนา “กทม. Connect” แอปพลิเคชันเชื่อมชีวิตคนกรุง
 

นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการ Bangkok Connect เพื่อติดตามแผนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “กทม. Connect” ในระยะต่างๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมเพิ่มเนื้อหาในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม เข้าถึงการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพฯ ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “กทม.Connect” ระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพฯ ไว้ในแอปฯเดียว ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนได้รับประโยชน์จากบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ในระบบ Android และ iOS โดยปัจจุบันอยู่ในเวอร์ชันที่ 4 ซึ่งเน้นบริการข้อมูลสถานการณ์ในช่วงหน้าฝน แจ้งฝนล่วงหน้าจากข้อมุลเรดาห์ กทม. แจ้งเตือนจุดน้ำท่วมขังเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางและวางแผนการเดินทาง และมีเป้าหมายให้คนกรุงเทพฯได้ใช้งานจำนวน 3 ล้านคน ภายในปี พ.ศ.2564

สำหรับข้อมุลสำคัญที่แอปพลิเคชัน “กทม.Connect” มีการให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ

  • เกาะติด กทม. เป็นข่าวสารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่าง ๆ ของ กทม.
  • แจ้งกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 50 เขตของกทม. เช่น บริการเขตเคลื่อนที่ ทำหมันสุนัข ฉีดยุง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทะเบียนเคลื่อนที่ เป็นต้น
  • แจ้งข่าวสารกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วม เช่น กิจกรรมท่องเที่ยว และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
  • แนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กทม.
  • แนะนำร้านอาหารอร่อย และมีคุณภาพ
  • แนะนำการใช้บริการต่าง ๆ กับ กทม. เช่น รถสุขาเคลื่อนที่ การจองคิวออนไลน์ ขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ
  • การแจ้งเตือน เช่น การเดินทางล้อ-ราง-เรือ จุดน้ำท่วม ประปา ไฟฟ้า สาธารณภัยต่าง ๆ
  • หมายเลขติดต่อสำคัญ โทรศัพท์ส่วนราชการของกทม.
  • การเชื่อมต่อ สามารถเชื่อมไปยังแอปพลิชัน รวมถึง ช่องทางการร้องทุกข์ สภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ เป็นต้น