บลจ.กรุงศรี เปิดตัว @ccess Mobile สะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02 น.

บลจ.กรุงศรี เปิดตัว @ccess Mobile สะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี เปิดตัว @ccess Mobile เพิ่มความสะดวกในการทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถกำหนดการทำรายการล่วงหน้า หรือแผนการลงทุนแบบประจำ รวบรวมข้อมูลทุกกองทุนไว้ครบในแอปเดียว พร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มการลงทุนเพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนและการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ข่าวอื่นๆ