ไอร่า แฟคตอริ่ง พบนักลงทุน

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15:36 น.

ไอร่า แฟคตอริ่ง พบนักลงทุน

นายอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางซ้าย) นางพรพิไล บุราสัย กรรมการผู้จัดการ ( ที่ 2 จากขวา) ร่วมด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการบริหาร (ซ้าย) บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง (AF)ให้ข้อมูล พร้อมอัพเดทภาพรวมธุรกิจ การให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง รวมถึงแผนกลยุทธ์ การขยายพอร์ตสินเชื่อ ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ต่างจังหวัด และการดึงนวัตกรรมการให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มาใช้ เพื่อขยายการรองรับพอร์ตสินเชื่อในอนาคต หนุนเป้ารายได้ทั้งปีโต 15 % ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ