กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว พร้อมช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:51 น.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว พร้อมช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
 

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกันประชาสัมพันธ์ ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมแจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หรือ “Do’ s & Don’ ts” ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ - ไทย และภาษาอังกฤษ - จีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยมีเนื้อหาข้อมูลการเตือนภัย ด้านการท่องเที่ยว การให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยว และการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ และจีน และทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านจอแสดงภาพ LED ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 17 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกจำนวน 61 ศูนย์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 260 คน

ทั้งนี้ในปี 2562 โครงการฯได้ยึดหลักแนวคิด “Your Safety is our Priority ท่านปลอดภัย เราหายห่วง” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย และดำเนินการลงพื้นที่จัดกิจกรรมทั้ง 12 จังหวัดแล้วเสร็จ ได้แก่

1. ภูเก็ต บริเวณหาดป่าตอง

2. สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย

3. กระบี่ เกาะพีพี

4. พังงา บริเวณเขาหลัก

5. เชียงราย อำเภอเมือง

6. เชียงใหม่ บริเวณถนนคนเดินประตูท่าแพ

7. ตราด บริเวณท่าเรือเกาะช้าง

8. ชลบุรี เมืองพัทยา

9. ตรัง อำเภอเมือง

10. บุรีรัมย์ อำเภอเมือง

11. สงขลา อำเภอหาดใหญ่

12. กรุงเทพมหานคร บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร

หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง