Bangkok Robot Challenge 2019 รุ่น Line tracking Lego Junior

  • วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:36 น.

Bangkok Robot Challenge 2019 รุ่น Line tracking Lego Junior

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Year 4) โรงเรียนอำนวยศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Bangkok Robot Challenge 2019 รุ่น Line tracking Lego Junior และจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการ Robot Challenge 2019 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ