โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค รับมอบตราสัญลักษณ์ TMVS ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานห้องประชุมระดับสากล พร้อมมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 11:14 น.
โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค รับมอบตราสัญลักษณ์ TMVS ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานห้องประชุมระดับสากล  พร้อมมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน
 

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) โรงแรมหรูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) หรือ TMVS ประเภทห้องประชุม (Meeting Venue) โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) เป็นประธานในพิธีมอบ ภายในงาน MICE Standard Day 2019 ซึ่งทีเส็บจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ พร้อมกันนี้โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ยังได้รับมอบประกาศนียบัตรผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MICE Sustainability Appreciation Certificate) อีกด้วย

มร.ไซมอน เบลล์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กล่าวว่า “การรับมอบตราสัญลักษณ์ดัง

กล่าวถือเป็นการการันตีคุณภาพมาตรฐานของห้องประชุมที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเป็นสถานที่จัดงานไมซ์ (MICE) ในประเทศไทย และเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานของอาเซียนทั้งภูมิภาค ซึ่งปีที่แล้วโรงแรมได้รับมอบตราสัญลักษณ์นี้สำหรับห้องประชุม เดอะ เกรท ฮอลล์ และในปีนี้ ห้องประชุม เดอะ พาวิลเลี่ยน ของโรงแรมก็ได้รับมาตรฐานเดียวกันนี้เพิ่มอีกด้วย ซึ่งห้องประชุมทั้ง 2 ห้องนี้จะปรากฏอยู่ในรายชื่อสถานประกอบการไมซ์ (MICE) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Approved list) และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก ซึ่งนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงแรมเป็นอย่างมาก ที่มีส่วนในการยกระดับมาตรฐานห้องประชุม”

นอกจากนี้ในฐานะผู้ประกอบการไมซ์ไทย โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค มีความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของการให้บริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จึงเข้าร่วมโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MICE Sustainability Appreciation Certificate) ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการลดขยะอาหารในทุก

ส่วนงานให้เป็นศูนย์ (Food Waste Prevention), การเยี่ยมชมฟาร์มปลอดสารพิษ , การทำประมงและฟาร์มไก่ ตลอดจนตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพของตัวแทนผู้จัดหาวัตถุดิบ ซึ่งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ย่อมเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงทำให้การผลิตอาหารแบบยั่งยืน และชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง ก่อให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมฯและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

ทั้งนี้ Thailand MICE Venue Standards หรือ TMVS คือ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) เป็นผู้ริเริ่มความคิดและพัฒนาแผนการดำเนินงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นประเทศแรกในอาเซียนเพื่อใช้ยืนยันว่าสถานที่จัดงาน ศูนย์การประชุม อาคารแสดงสินค้า โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการและเอกชน มีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากลเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ MICE ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยประเภทของห้องประชุมพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านบริการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินนั้น TCEB ได้ดำเนินการตามคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) จึงถือเป็นเครื่องการันตีมาตรฐานความสำเร็จของโรงแรงแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค