สุดปัง ธรรมศาสตร์คว้ารางวัล

วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 11:57 น.
สุดปัง ธรรมศาสตร์คว้ารางวัล
นักศึกษาและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 11 รางวัลอันทรงเกียรติ

ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในเวทีการประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “The 30th International Invention, Innovation and Technology Exhibition” (ITEX 2019) ได้แก่ 5 รางวัลเหรียญทอง 5 รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัลเหรียญทองแดง และ 2 รางวัลพิเศษ จากการส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดจากหลายประเทศทั่วโลก

สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการปั้นบัณฑิตให้สอดคล้องความต้องการของโลก และสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย