โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “Around Baby รอบตัวลูกน้อย ปีที่ 2”

  • วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 10:36 น.

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “Around Baby รอบตัวลูกน้อย ปีที่ 2”

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “Around Baby รอบตัวลูกน้อย ปีที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ลลิตา มุสิกรักษ์ กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก ร่วมบรรยายความรู้ในหัวข้อเรื่อง “โรคยอดฮิตในช่วงฤดูฝน RSVและไข้หวัดใหญ่” วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา สำรองที่นั่งได้ที่โทร.086-386-3361, 096-639-5492

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ