EXIM BANK มอบต้นรวงผึ้งแก่สำนักงานเขตพญาไท เฉลิมพระเกียรติโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 15:12 น.
EXIM BANK มอบต้นรวงผึ้งแก่สำนักงานเขตพญาไท เฉลิมพระเกียรติโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
EXIM BANK มอบต้นรวงผึ้งแก่สำนักงานเขตพญาไท เฉลิมพระเกียรติโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมคณะผู้บริหาร EXIM BANK มอบต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 200 ต้น ให้แก่นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562