EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. นำ SMEs ไทยเยี่ยมชมไทย-เมียนมา เทรดเซ็นเตอร์

  • วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 16:57 น.

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. นำ SMEs ไทยเยี่ยมชมไทย-เมียนมา เทรดเซ็นเตอร์

EXIM BANK จับมือ ส.อ.ท. นำ SMEs ไทยเยี่ยมชมไทย-เมียนมา เทรดเซ็นเตอร์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายชยุตม์ ศรีเพียร กรรมการและเลขานุการสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำคณะผู้ประกอบการ SMEs ไทย 30 รายที่เข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจ CLMV ในตลาดเมียนมา (EXIM-F.T.I. CLMV Business Matching ตลาดเมียนมา) จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK และ ส.อ.ท. เข้าเยี่ยมชมกิจการไทย-เมียนมา เทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำสินค้ามาจัดแสดงเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกเข้าตลาดเมียนมาได้ โดยมีนายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค และแนวโน้มการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา จากนายสรศักดิ์ กีรติโชคชัยกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าไทยและเมียนมา เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ