ชวนเที่ยมชิมงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2562

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11:02 น.
ชวนเที่ยมชิมงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2562
 

นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา เปิดเผยว่า อำเภอบ้านคาได้กำหนดจัดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรวมพลังกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักสับปะรดหวานบ้านคาและของดีอำเภอบ้านคา ตลอดจนเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่และสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสับปะรด การประกวดและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล การประกวดหนูน้อยสับปะรดหวานบ้านคา การประกวดธิดาสับปะรดหวานบ้านคา แสดงการทำสับปะรดลอยแก้วกะทะยักษ์ การแข่งฟุตบอลเด็ก 7 คน แข่งขันชกมวย การกินสับปะรดวิบาก การแข่งขันเปตอง การแข่งขันชกมวย การแข่งขันประกวดไก่แจ้ สินค้าโอทอป ประชารัฐ ธงฟ้า บ้านกะเหรี่ยง ชมนิทรรศการทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี การแสดงดนตรีและกิจกรรมอื่น ๆ