ม.กรุงเทพธนบุรีมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักกีฬาสโมสรกีฬาบีบีจี

วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 20:55 น.
ม.กรุงเทพธนบุรีมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักกีฬาสโมสรกีฬาบีบีจี
ม.กรุงเทพธนบุรีจับมือสโมสรกีฬาบีบีจี ทำข้อตกลงมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนนักกีฬาของสโมสรฯสนองพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมกับ สโมสรกีฬาบีบีจี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต หรือ BBG EDUCATION PROJECT เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เป็นนักกีฬา ถือว่าเป็นการสนองพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสที่ดี

ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมสโมสรกีฬาบีบีจีที่มีความตั้งใจ ที่จะพัฒนาทักษะในด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 46 ที่ผ่านมา นักกีฬาจากสโมสรกีฬาบีบีจี ที่ได้รับทุนเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสและได้รับชัยชนะเหรียญทองมาอย่างน่าภาคภูมิใจ ซึ่งนับว่าสมเจตนารมณ์ของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้นักศึกษาทุนBBG ได้รับประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และการให้ทุนครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่จะสานโครงการต่อไปในอนาคตที่ยั่งยืนตลอดไป

ด้าน นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี กล่าววว่า นอกจากนักกีฬาจะได้รับการดูแล สนับสนุนในด้านชีวิตความเป็นอยู่ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้ว สโมสรยังให้ความสำคัญในด้านการศึกษา โดยนักกีฬาเยาวชนสโมสรกีฬาบีบีจีทุกคน จะต้องได้รับศึกษาจนสำเร็จในระดับปริญญาตรีเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์และต่อยอดเพิ่มโอกาสและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านกีฬา เกิดเป็นบุคลากรที่มีปะสิทธิภาพสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

"ความร่วมมือในครั้งนี้ สโมสรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกฝ่าย ที่ตระหนักถึงความสำคัญ และมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักกีฬาสโมสรกีฬาบีบีจีต่เนื่องเป็นปีที่สอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาจะได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้จนบรรลุตามเป้าหมายที่พวกเราทุกฝ่ายตั้งไว้ได้ในอนาคต" นายเอกภพ กล่าว