กปน. เปิดการอบรมการคัดแยกขยะ (recycle)

วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 17:49 น.
กปน. เปิดการอบรมการคัดแยกขยะ (recycle)
 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมการคัดแยกขยะ ในหัวข้อ "แยกก่อนทิ้ง" โดยมี นายเปรม พฤกษ์ทยานนท์ แอดมินเพจ #ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะ และขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ เป็นวิทยากร และ นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กปน. ให้เกียรติร่วมรับฟัง โดยการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ การประปานครหลวง เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ และสร้างความมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้อบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่วิทยากรนำมาถ่ายทอดไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

ในตอนท้าย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. ได้ให้เกียรติกล่าวขอบคุณวิทยากรและพนักงานทุกคนที่ให้ความสนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาขยะ และขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมใจ สานพลัง ช่วยกันลดขยะและบริหารจัดการขยะในองค์กร อย่างต่อเนื่องต่อไป