วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08.50 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 156 ปี

  • วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 16:22 น.

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08.50 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 156 ปี

 

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08.50 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 156 ปี โดยมี มล.ตรีจักร จิตรพงศ์ ทายาทราชสกุลจิตรพงศ์ ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย พร้อมทั้ง นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรกรมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ พระอนุสาวรีย์ และประกอบพิธีทางศาสนา ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ