UNHCR ประเทศไทย และสำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการ “รอมฎอนนี้เพื่อพี่น้อง ปีที่ 2 และทานประจำปีซะกาต”

  • วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 16:09 น.

UNHCR ประเทศไทย และสำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการ “รอมฎอนนี้เพื่อพี่น้อง ปีที่ 2 และทานประจำปีซะกาต”

 

กรุงเทพฯอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ (คนกลาง) ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับ อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล (คนที่ 2 จากขวา) รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี สำนักจุฬาราชมนตรี และ ดร. วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ จัดงานสัมภาษณ์พิเศษโครงการ "รอมฎอนนี้เพื่อพี่น้อง ปีที่2 และทานประจำปีซะกาต" เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือต่อเนื่องถึงผู้ลี้ภัยในเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ โดยมี ปรัชญา ฉิมวิเศษ (ซ้ายสุด) และ วันชัย เตชะเวชนุกูร (ขวาสุด) มาร่วมงาน ณ ห้องวีไอพี ชั้น 2 มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันก่อน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ