กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่น จ.บุรีรัมย์

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 11:27 น.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่น จ.บุรีรัมย์
 

เมื่อ 27 เมษายน 2562 นางสาวพิชญาพร ศรีศุภมิตร หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกันประชาสัมพันธ์ ณ ถนนคนดินเซาะกราว พร้อมแจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หรือ “Do’ s & Don’ ts” ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ - ไทย และภาษาอังกฤษ - จีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยมีเนื้อหาข้อมูลการเตือนภัย ด้านการท่องเที่ยว การให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยว และการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ และจีน และทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านจอแสดงภาพ LED ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 17 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกจำนวน 61 ศูนย์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 260 คน

ทั้งนี้ในปี 2562 โครงการฯได้ยึดหลักแนวคิด “Your Safety is our Priority ท่านปลอดภัย เราหายห่วง” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย และกำหนดลงพื้นที่จัดกิจกรรม 12 จังหวัด โดยที่ผ่านมาดำเนินการลงพื้นที่แล้วเสร็จ 8 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต , สุราษฎร์ธานี , กระบี่ , พังงา , เชียงราย , เชียงใหม่ , ชลบุรี และตราด ในครั้งนี้จังหวัดที่ 9 และพร้อมดำเนินโครงการในจังหวัดต่อไป ตรัง , สงขลา และปิดท้ายที่ ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ

หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง