สวช.ชวนคนไทยฉีดวัคซีนฟรีสร้างภูมิคุ้มกันโรค

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 20:44 น.
สวช.ชวนคนไทยฉีดวัคซีนฟรีสร้างภูมิคุ้มกันโรค
สถาบันวัคซีนแห่งชาติชวนคนไทยทุกเพศทุกวัยเข้ารับวัคซีนฟรี เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24 – 30 เมษายนของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2019 มีแคมเปญว่า Protected Together: Vaccines Work! สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างเป็นระบบ มาตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้บริการวัคซีนขั้นพื้นฐาน 12 โรคเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนทั้งเด็กไทยและต่างชาติ

สำหรับ วัคซีนพื้นฐาน 12 โรค ประกอบด้วย วัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบชนิดบี ไอกรน คอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ไข้สมองอักเสบเจอี หัด หัดเยอรมัน คางทูม มะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี และ วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอ็นเซ่ ทัยป์บี หรือฮิบ (Hib) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็ก โดยใช้ในรูปวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib)

“พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนรู้เพียงแค่ว่า วัคซีนเป็นความจำเป็นสำหรับเด็ก แต่ในความเป็นจริงวัคซีนสามารถป้องกันโรคในผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนพื้นฐาน 12 โรค ยังรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ที่ให้บริการในกลุ่มเสี่ยง เช่น สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ประชาชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้นประชาชนทุกคนควรให้ความสำคัญกับการรับบริการวัคซีนตลอดทุกช่วงวัย กับสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้เก็บรักษาสมุดการรับวัคซีน เพื่อติดตามการรับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครบถ้วน” นพ.นคร ระบุ