สิงห์ เอสเตท จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 10:08 น.
สิงห์ เอสเตท จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 

กรุงเทพ ฯ – (22 เมษายน 2562) นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) , นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SHR ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO Warrant) ณ ห้องประชุม Pride Lounge ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์