สมาคมสื่อร่วมเอสซีจี มอบทุนการศึกษา

วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 14:11 น.
สมาคมสื่อร่วมเอสซีจี มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารสมาคม พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ จงยินดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี และนางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562 จำนวน 82 ทุน ๆละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 410,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี 

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 11 มีผู้ได้รับทุนจากโครงการนี้รวมปีนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 124 ทุน

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ได้มารับทุนในวันที่ 21 เม.ย. สมาชิกต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)