เอสเอสไอหนุนน้ำดื่มอาชีวะอาสา

  • วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 15:56 น.

เอสเอสไอหนุนน้ำดื่มอาชีวะอาสา

เอสเอสไอสนับสนุนน้ำดื่มอาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ตรวจ เช็ค ซ่อม ฟรี บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

บริษัท สหวิริยาสตีลอิสดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยนางกฤษณา เลิศนิธิพร หัวหน้าส่วนศูนย์ข่าวสารและต้อนรับ มอบน้ำดื่มสนับสนุนทีมปฏิบัติงานโครงการอาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยมี นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้โครงการอาชีวะอาสาเป็นโครงการที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยมีบริการตรวจเช็ค พร้อมซ่อมรถ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

 

ข่าวอื่นๆ