ประกวดแข่งขันออกแบบ “คอกกั้นขยะพับได้”สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

  • วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 16:04 น.

ประกวดแข่งขันออกแบบ “คอกกั้นขยะพับได้”สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

 

การออกแบบคอกกั้นขยะแบบพับได้ยึดติดกับที่นำมาวางในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าของกรุงเทพมหานคร ทดแทนคอกกั้นขยะแบบเดิม หรือติดตั้งเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสม เพื่อความสวยงามของพื้นที่ในช่วงไม่ใช้งาน สร้างความสะดวกให้ประชาชนสัญจรทางเท้า ป้องกันการกระจัดกระจายของขยะ และน้ำขยะไหลนอง รวมถึงจะเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ