กลุ่มไทยออยล์ร่วมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุปาบึก

วันที่ 06 มี.ค. 2562 เวลา 20:58 น.
กลุ่มไทยออยล์ร่วมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุปาบึก
กลุ่มไทยออยล์ร่วมสนับสนุนค่าน้ำมันและมอบข้าวสาร-ถุงยังชีพให้กลุ่มอาสาฯเพื่อนำไปฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯพายุปาบึก

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนค่าน้ำมันในการเดินทางลงพื้นที่ฟื้นฟูความเสียหายแก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก รวมถึงมอบข้าวสารและถุงยังชีพให้กับ “กลุ่มอาสาดุสิต (ประเทศไทยกลับมาสดใสดีกว่าเดิม)” เพื่อนำไปฟื้นฟูเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยฯ ซึ่งในปัจจุบันยังมีชาวบ้านอีกหลายครอบครัวไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โดยมีคุณปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ประธานกลุ่มอาสาดุสิต ประเทศไทยกลับมาสดใสดีกว่าเดิม พันธมิตรอาสาเครือข่ายกู้ภัยนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมบริจาคเงินให้กับพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายบ้านพังทั้งหลังไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จำนวน 8 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้กับชาวบ้านได้ภายในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ และกลุ่มไทยออยล์จะลงพื้นที่เพื่อร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ชาวบ้านด้วย โดยมีมูลค่าเงินบริจาคในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2 แสนบาท จากเดิมที่ได้ร่วมบริจาคเงินไปแล้วจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนในโครงการรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงนำพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ร่วมบรรจุถุงยังชีพในโครงการพลังไทยใจอาสาอีกด้วย