ดร.ประพจนีย์ กิตติขจร แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต”ฉันจะเป็นดาว” เพื่อนำรายได้เข้าสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี

วันที่ 04 มี.ค. 2562 เวลา 14:26 น.
ดร.ประพจนีย์ กิตติขจร แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต”ฉันจะเป็นดาว” เพื่อนำรายได้เข้าสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี
 

ดร.ประพจนีย์ กิตติขจร แถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต”ฉันจะเป็นดาว” เพื่อนำรายได้เข้าสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี โดยมีศิลปินแห่งชาติ พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ประธานโครงการคอนเสิร์ต นำทีมศิลปิน เข่น จินตนา สุขสถิตย์ ธานินทร์ อินทรเทพ ศรวณี โพธิเทศ อุมาพร บัวพึ่ง ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล วินัย พันธุรักษ์ ชรัมภ์ เทพชัย ธวัชชัย เปรื่องอารมณ์ สุวัจชัย สุทธิมา คณิตตา จิตเจริญ อุไรวรรณ ทรงงาม รุ่งโรจน์ สาลิเทพ รวมทั้ง ศิลปินสมาชิกสมาคมนักร้องฯ จัดคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-18.30น หอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ บัตรราคา. 1,000 ทุกที่นั่งสำรองที่นั่งได้ที่ 0899255955 คุณนิด