ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผนึก เครือซีพี และ ทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อโครงการ Let Them See Love 2019 ต่อเนื่องปีที่ 13 ภายใต้แนวคิดสุดแหวก

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 14:34 น.
ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผนึก เครือซีพี และ ทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อโครงการ Let Them See Love 2019 ต่อเนื่องปีที่ 13 ภายใต้แนวคิดสุดแหวก
 

ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผนึก เครือซีพี และ ทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อโครงการ Let Them See Love 2019 ต่อเนื่องปีที่ 13 ภายใต้แนวคิดสุดแหวก “#คนตายไม่น่ากลัว” สร้างสรรค์โดยผู้กำกับพันล้าน โต้ง บรรจง ครั้งแรกกับการกำกับหนังผีที่ไม่น่ากลัว “6 บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพ” มุ่งสร้างความตระหนักถึงการให้ที่ยั่งยืนด้วยการบริจาคดวงตาและอวัยวะ

15 กุมภาพันธ์ 2561 – ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ Let Them See Love 2019 ต่อเนื่อง ปีที่ 13 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุดใหม่ “6 บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพ” ภายใต้แนวคิด “#คนตายไม่น่ากลัว” กำกับโดย โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับพันล้าน ร่วมรณรงค์สร้างการรับรู้และย้ำเตือน คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตาและอวัยวะ โดยสื่อสารผ่านหนังผีที่ ไม่น่ากลัว พร้อมสื่อให้เห็นถึงโอกาสของการให้ชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย และนางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่นให้การสนับสนุนการบริจาคดวงตาผ่านโครงการ “Let Them See Love” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จและ สามารถสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน อย่างไรก็ตาม ความต้องการดวงตาบริจาคยังมีอีกมาก จากสถิติในปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนกระจกตาอยู่จำนวนมากถึง 12,221 ราย แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมาศูนย์ดวงตาได้รับการบริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตเพียง 1,001 ดวง เท่านั้น และมีผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 889 ราย การจัดเก็บดวงตาได้น้อย สืบเนื่องจากญาติผู้เสียชีวิตไม่แจ้งศูนย์ดวงตาให้ทราบ หรือบางรายแจ้งล่าช้าเกินเวลา 6 ชั่วโมงหลังการเสียชีวิต

“สำหรับปีนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยแนวคิดการจัดทำหนังโฆษณาในรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “#คนตายไม่น่ากลัว” จะช่วยดึงความสนใจของคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปให้ตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้น เพราะการบริจาคดวงตาและอวัยวะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นการทำบุญสูงสุดของชีวิต” ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา กล่าว

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่จำนวนมากถึง 6,401ราย แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมาศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง 261 ราย เท่านั้น และนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 582 ราย ลิ้นหัวใจ 74 ราย และผิวหนังอีก 33 ราย (โดยในคนไข้ 33 ราย ใช้ทำผิวหนังผ่าตัดรักษาแผลให้คนไข้ไปทั้งสิ้น 50 ครั้ง) ทั้งนี้ อวัยวะที่จะนำมาปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ต้องเป็นอวัยวะที่มาจากผู้ที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย ซึ่งเป็นภาวะเดียวที่เสียชีวิตแล้วแต่อวัยวะสำคัญยังมีสภาพดีมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำให้สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้ ขณะเดียวกัน ต้องได้รับความยินยอมจากญาติผู้เสียชีวิตด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารให้ญาติผู้เสียชีวิตเห็นถึงความสำคัญของการให้ที่ยิ่งใหญ่นี้

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ Let Them See Love มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 แล้ว ด้วยตระหนักว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับสังคมอย่างมาก ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมมา โดยตลอด มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ (United Nations) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Good Health & Well-being) และการสร้างความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อหล่อเลี้ยงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน (Partnerships for the Goals) จึงเชื่อมั่นว่าโครงการ Let Them See Love จะประสบความสำเร็จมากกว่าปีก่อน สามารถสร้างการรับรู้ในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวด้วยไอเดียสุดแหวกแนวด้วยการทำภาพยนตร์สั้นชุดใหม่ “6 บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพ” ร่วมสร้างสรรค์โดยผู้กำกับชื่อดัง โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล (ผู้กำกับพี่มากพระโขนง, ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ และห้าแพร่ง) โดยหนังผีเรื่องนี้จะเป็นหนังผีเรื่องแรกที่ไม่น่ากลัว และไว้วางใจให้บริษัท มานะ แอนด์ เฟรนด์จำกัด โดย นายกิตติ ไชยพร ผู้ก่อตั้ง ร่วมกันเป็นผู้สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด “#คนตายไม่น่ากลัว” ด้วยต้องการจะกระตุ้นให้ญาติและคนรอบตัวผู้เสียชีวิตนึกถึงเรื่องการบริจาคดวงตาและอวัยวะเป็นอันดับต้นๆ

นายบรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ว่า นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับเกียรติให้กำกับภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ เมื่อได้รับโจทย์ก็มีแนวคิดที่จะสะท้อนออกมาในหลายมุม จนตกผลึกมาเป็นไอเดียในการทำหนังสั้นเรื่องนี้ว่าทุกครั้งที่เห็นความตายให้นึกถึงโอกาสของการให้ ซึ่งในที่นี้หมายถึงโอกาสในการมองเห็น เพื่อที่จะสื่อสารว่าคนตายไม่น่ากลัว เท่ากับคนที่มีชีวิตอยู่แล้วมองไม่เห็น เมื่อคุณดูหนังสั้นเรื่องนี้จบก็คาดหวังว่าเมื่อคุณเห็นคนตาย คุณจะเห็นโอกาส ที่จะได้บอกบุญเป็นครั้งสุดท้าย ให้กับญาติผู้เสียชีวิต และเห็นโอกาส ในการช่วยเหลือคนที่กำลังจะตาบอดให้กลับมามองเห็นอีกครั้ง สุดท้ายนี้อยากให้สังคมตื่นตัวในเรื่องนี้และร่วมกันเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

โครงการLet Them See Love 2019ภายใต้แนวคิด“#คนตายไม่น่ากลัว” จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมประชาสัมพันธ์โครงการและบอกต่อเรื่องราวดีๆ ด้วยการแชร์ภาพยนตร์โฆษณาของโครงการผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม โดยใส่แฮชแท็ก#LetThemSeeLove#คนตายไม่น่ากลัว เพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ให้ผู้คนในสังคมเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตาและอวัยวะในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอีกทั้งโครงการฯยังได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาผ่านทางSMSระบบทรูมูฟ เอชโดยพิมพ์10เพื่อบริจาค 10 บาท*หรือ พิมพ์100เพื่อบริจาค 100 บาท*โดยไม่หักค่าใช้จ่ายส่งไปทีหมายเลข91255ตั้งแต่1ก.พ.– 31ธ.ค.2562 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูยู ลูกค้าทรูสามารถใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกแทนเงินบริจาค 10 บาท ผ่านแอปทรูยู บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยสามารถบริจาคเงินผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ในจำนวนที่ต้องการได้โดยจะไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆ บริจาคให้ศูนย์ดวงตาฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย บริจาคให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนาคาร กรุงไทย สาขา สุรวงศ์ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.letthemseelove.com และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/