งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม"

  • วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 09:25 น.

งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม"

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-21.30 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติเซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562 "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัย กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ ห้องรับรองอาคารนวมินทรราชินี ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 19 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ / พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน ภาคค่ำ พิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. "60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. ชมวีดิทัศน์เกียรติภูมิและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยในรอบปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลเกียรติยศประเภทต่าง ๆ โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ตามโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน จำนวน 3 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 10 ราย โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 4 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น จำนวน 4 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น จำนวน 6 ราย ผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 4 ราย และผู้มีอุปการคุณ จำนวน 5 ราย ชมกิจกรรมการแสดงจากชมรมศิลปการแสดงและบุคลากร การแสดงดนตรีสากล โดยวงดนตรีสากลประดู่แดง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1175 หรือ www.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

ข่าวอื่นๆ