ม.ธุรกิจร่วมกับร่วมกับสถาบันขงจื่อฯ จัดงานตรุษจีนเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 19:00 น.
ม.ธุรกิจร่วมกับร่วมกับสถาบันขงจื่อฯ จัดงานตรุษจีนเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน
นักศึกษาไทย-จีน ร่วมงานฉลองตรุษจีนในงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล , วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 3

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนับสนุนงานนี้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นแนวหน้าที่มีนักศึกษาจีนมากที่สุดในประเทศไทย จึงมีนโยบายในการเป็นผู้นำในการสร้างนักศึกษาที่มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถติดต่อสื่อสารกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาคมอาเซียนได้

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังมีสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งมีพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ เป็นประธานสถาบันฯ ตั้งอยู่

ทางผู้บริหารจึงเห็นว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะจัดกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีกับนักศึกษาไทยและจีนที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมและเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของนักศึกษาทั้งสองชาติแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดงานนี้

ขณะที่ นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายไทย) ผู้ประสานงาน กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับผลตอบรับดีจากนักศึกษาไทยจีน ซึ่งมีการส่งบุคคลเข้าร่วมงานมากขึ้นเรื่อย แต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนที่มากขึ้นคือ ความสัมพันธ์ของนักศึกษาไทยจีนที่นับวันยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้น เพราะทุกหน่วยงานได้คัดสรรการแสดงที่สวยงามและมีคุณค่าทั้งไทยและจีนมาแสดงให้นักศึกษาได้เห็นวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเมื่อเขาเห็นแล้วก็สนใจที่จะทำความรู้จัก และเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอุปสรรคทางภาษาไม่ใช่เรื่องสำคัญ หากทุกคนมีไมตรีจิตให้กัน

อ.หวังซ่างเสวี่ยะ รักษาการ ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายจีน) กล่าวว่า กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างงดงาม มีการแสดงผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีน ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสเรียนรู้และมีความสุขในการสัมผัสวัฒนธรรมไทยจีน ทั้งนี้มองว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลและเป็นพี่น้องกัน

สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยภายในงานมีการแสดงโขนไทยและจินตลีลาจีน , การแสดงมวยไทยและวิทยายุทธจีน , การแสดงดนตรีไทย และดนตรีจีนโดนคณะนักดนตรีของอาจารย์หลี่หยาง พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนวิชากู่เจิงแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ , อาหารไทยและอาหารจีน , การประกวดร้อง , การสอนหัตถกรรมและงานฝีมือไทยซึ่งทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่าย