มหาดไทยคิกออฟแยกขยะก่อนทิ้ง

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 14:54 น.
มหาดไทยคิกออฟแยกขยะก่อนทิ้ง
กระทรวงมหาดไทยเริ่มต้นแผนรณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้งคึกคัก ชวนคนไทยทั้งประเทศเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดการดำเนินงานตาม "แผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง" โดยมี เป้าหมายให้ทุกจังหวัดสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่ต้นทางคือ ครัวเรือน และการบริหารจัดการขยะกลางทางและปลายทาง ซึ่งได้เริ่ม Kick off ดำเนินการตามแผนเมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงานตามแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยได้มอบนโยบายให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมตามหลักการ 3 ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) ใช้ใหม่ (Recycle)

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

นอกจากนั้น ยังซักซ้อมประชาชนให้แยกขยะตั้งแต่ต้นทางแหล่งกำเนิด โดยใช้วิธีรณรงค์ให้ทุกบ้านแยกขยะใส่ถุงธรรมดา และจัดทำสัญลักษณ์ติดถุงเพื่อแยกประเภท 4 ประเภท คือ สีน้ำเงิน ขยะทั่วไป สีเหลือง ขยะรีไซเคิ้ล สีเขียว ขยะอินทรีย์ และสีแดง ขยะอันตราย โดย อปท. ต้องกำหนดห้วงเวลาการเก็บขยะแต่ละประเภทและแจ้งให้ประชาชนทราบ และสำหรับในพื้นที่สาธารณะ ต้องมีถังขยะอย่างน้อย 2 สี คือ สีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป และสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล

สำหรับ การจัดการขยะปลายทาง ให้ อปท. รวมกลุ่ม (Clusters) หารือกันว่าจะทำอย่างไรกับการกำจัดขยะในพื้นที่ ซึ่งเมื่อหารือกันแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานไปหารือกันว่า จะดำเนินการกับขยะในพื้นที่อย่างไร และแจ้งเรื่องมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ ก่อน อปท. จะเชิญภาคเอกชนมาร่วมดำเนินการตามกฎหมายร่วมทุน และหากดำเนินการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องเสนอไปยังคณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน ตามกฎหมายต่อไป

นายฉัตรชัย กล่าวว่า รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำว่าอปท.ควรกำจัดขยะให้หมดไป โดยไม่ใช้การฝังกลบ เพราะจะเกิดปัญหากับลูกหลานในอนาคต ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือ การเผาและแปรรูปเป็นพลังงาน และถ้ากำจัดไม่ถูกวิธี ก็จะแก้ปัญหาไม่หมดอย่างแท้จริง ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาล อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนทุกคนเริ่มต้นแยกขยะก่อนทิ้ง และร่วมกันรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือกันจัดการขยะที่ต้นทาง ด้วยการ “แยกขยะก่อนทิ้ง” ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก งดใช้โฟม เพื่อร่วมเปลี่ยนเมืองไทยให้สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต