พร้อมแล้วงานปาฐกถาและเสวนาหัวข้อเรื่อง ”Technology Disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก” 16 ม.ค 62 ห้องวิภาวดีบอลรูม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 13:12 น.
พร้อมแล้วงานปาฐกถาและเสวนาหัวข้อเรื่อง ”Technology Disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก” 16 ม.ค 62 ห้องวิภาวดีบอลรูม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
ได้รับการตอบรับอย่างคับคั่ง จนทุกที่นั่งเต็มแน่น ห้องวิภาวดีบอลรูม ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ในงานปาฐกถาและเสวนาหัวข้อเรื่อง ”Technology Disruption การปรับตัวของประเทศไทยสู่สังคมโลก” ซึ่งพร้อมแล้ว วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น.

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว นายกสมาคม เปิดเผยว่า การ ปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ ให้ความรู้ความเข้าใจในโลกยุควิถี Digital กับผู้นำองค์กรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้เกิดการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆมาต่อยอดและรู้จักการปรับตัวให้เกิดคุณค่ามากกว่าที่จะต้องยอมถูกกำหนดทิศทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้เกิดการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามจากทั้งประชาชนทั่วไป นักธุรกิจ นักวิชาการ นักการเมือง นักเทคโนโลยี่และผู้ประกอบการ SME ทุกสาขา โดยได้รับเกียรติจากผู้มีบทบาทสำคัญต่อด้านนวัตกรรมของประเทศ ทั้งบุคคลสำคัญระดับชาติ และนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งล้วนเป็นผู้ประสบการณ์และมีความรู้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ เช่น

1. ดร. อุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นประธานองค์ปาฐก

2. คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

ปลัดกระทรวงคมนาคม

3 พันเอก ดร. เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation

4. คุณสุภาพ จรัลพัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

5. คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อุ๊คบี จำกัด

6. คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร TISCO จำกัด (มหาชน)

7. คุณปิยะ ประยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแวลู่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

8. คุณฐากร ปิยะพันธ์

ประธานกรรมการกรุงศรีคอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงาน Digital Banking และนวัตกรรมธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ได้นำผลงานนวัตกรรมบางส่วนที่ได้รับรางวัลระดับโลกและได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันมาแสดงในงานครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ยังได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม

นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ อุปนายกและประธานจัดงาน ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการเรียนเชิญและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ ดญ. วรรรญา วรรณผ่อง แชมป์โลก Drone Racing ที่อายุน้อยที่สุดในโลก ผู้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมจะมอบทุนเพื่อการสนับสนุนการศึกษาอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องวรรรญา ผู้มีความมุ่งมั่นและรู้จักการใช้เทคโนโลยีด้านอากาศยานในทางกีฬาที่อาจนำทักษะพิเศษนี้มาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินชีวิตอีกด้วย