สปส.จัดโครงการ Grab The Future หนุนกลุ่มอาชีพอิสระสมัครมาตรา 40

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 10:56 น.
สปส.จัดโครงการ Grab The Future หนุนกลุ่มอาชีพอิสระสมัครมาตรา 40
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการ “Grab the Future” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยบริษัท แกร็บแท๊กซึ่ (ประเทศไทย) ว่า นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีหลักประกันชีวิต สำนักงานประกันสังคมจึงได้ดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นประกันสังคมมาตรา 40 แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม โดยมีเป้าหมายจำนวน 5 ล้านคน

“ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีผู้ประกันตนเดิมที่อยู่ในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่โดยให้เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ โครงการ “Grab the Future” เปิดโอกาสให้ สปส.ได้ถ่ายทอดการรับรู้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 แก่กลุ่มอาชีพแกร็บแท็กซี่ เพื่อสื่อสารและเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศ ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคม พร้อมทั้งยกระดับความเป็นอยู่ของอาชีพอิสระ รวมทั้งสถาบันครอบครัวพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานสายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง