รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตน จ.มุกดาหาร

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 13:42 น.
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตน จ.มุกดาหาร
 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงพื้นที่ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อติดตามคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ พร้อมกล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมภารกิจประกันสังคมเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงานให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดยการติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ คือ นายนิรุตต์ ศรีราม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ทุพพลภาพ อันไม่ใช่จากการทำงานโดยมีเลือดคั่งในสมอง ทำให้เป็นอัมพาตซีกซ้าย ซึ่งปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพตลอดชีวิต จากสำนักงานประกันสังคม เดือนละ 2,400 บาท ได้รับมาแล้วกว่า 213 เดือน คิดเป็นเงินที่ได้รับไปแล้ว 511,200 บาท และยังได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ อีกจำนวน 1,555.50 บาท ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในโครงการมอบสุขของสำนักงานประกันสังคม นอกจากเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพแล้ว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ยังได้แนะนำและชี้ให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานได้เห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันสังคม ซึ่งจะเป็นสิทธิที่คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างผู้ประกันตน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนต่อไป